Bontbekplevier broedt nu achter de “Waker-dijk” (update)

Gegeven de weersverwachting voor de 6e juli waarbij hoogwater een bedreiging kan worden voor de drie eieren van het nestje van de Bontbekplevier deze avond een “Waker” dijk aangelegd. Vorig jaar deze tijd spoelden twee nesten weg van de Bontbekplevieren bij de de zomerstorm “Poly”. Geen preventieve maatregelen nemen was dus geen optie.

Een dijkje van drie spaden hoog gemaakt op het strand van Camperduin met het edele handwerk (de spade). Dat zo snel mogelijk (10 minuten) om de verstoring te beperken. Een Dromer en Slaper dijk aanleggen was dus ook geen optie. Na afronden van de werkzaamheden keerden de Bontbekplevier onmiddellijk weer (tevreden ?) terug op zijn nest.

We gaan het morgen 6 juli zien !